Tjänster

Tillano hjälper dig som företagare med:

Rådgivning
Information om lagar och regelverk för redovisning samt vilka företagsstöd som finns att söka.

Bokföring
Avser leverantörsfakturor, kundfakturor, inköp, in- och utbetalningar.

Bokslut
Sammanställning av årets löpande bokföring.

Deklarationer
Upprättande av Inkomstdeklaration och näringsbilaga eller särskild inkomstdeklaration för handelsbolag och aktiebolag.

Tillano hjälper dig som söker projekt med:

Rådgivning
Information om finansiärers regelverk, praxis och rekommendationer. Råd om tydlig struktur för ekonomisk redovisning.

Budgetering
Genomgång för att få med alla relevanta kostnadsslag samt framtagande av beräkningsunderlag.

Redovisning
Sammanställning av rekvisitioner med komplett underlag, säkerställande av bokföring på särskild verksamhet, kontroll av stödberättigande kostnader.

Ekonomisk uppföljning
Avstämning mot budget, godkända kostnader samt utbetalade belopp.


Tillano AB
Dockegatan 10B
371 36 Karlskrona

0734-03 82 60