Projektstöd

Tillano erbjuder rådgivning och stöd till dig som vill ansöka om projektstöd, exempelvis EU-bidrag. Det kan handla om budgetering i ansökan eller hjälp med redovisningen som möter de krav och riktlinjer som finansiären ställer.

Genom att kvalitetssäkra budget och projektredovisning ökar chanserna till att du får ansökan beviljad och dina kostnader godkända.

Tillano arbetar med finansiärer som Tillväxtverket, Region Blekinge, Svenska ESF-rådet, Vinnova och Naturvårdsverket.

Projektstöd som Tillano arbetar med är exempelvis Europeiska Regionalfonden (ERUF), Europeiska Socialfonden (ESF), regionala tillväxtmedel och nationella projektmedel.


Tillano AB
Dockegatan 10B
371 36 Karlskrona

0734-03 82 60