Om Tillano AB

Tillano är en redovisningsbyrå, som jag startade år 2013 och som blev aktiebolag 2014. Jag är utbildad ekonom och har lång erfarenhet av att jobba med bokföring och redovisning, både på verksamhetsnivå och i olika projekt.

Under min tid som ekonom på Blekinge Tekniska Högskola har jag skaffat mig gedigna kunskaper och erfarenheter om projektfinansiering. Jag har bland annat varit ansvarig ekonom för flera stora samverkansprojekt med EU-finansiering. Jag har även ansvarat för projektredovisningar, som skickats direkt till Kommissionen i Bryssel.

Eftersom jag drivs av att utveckla både mig själv och andra startade jag eget företag. Jag ser det som ett sätt att bredda mig och möta förfrågningar från företag och organisationer som vill ha hjälp och stöd med bokföring och projektredovisning. Oavsett om det handlar om kortare uppdrag eller mer omfattande engagemang är utgångspunkten alltid kundens förväntningar och mål.

Tillano – redovisningskonsulten som ger ännu mer engagemang!

Anna Olsson Fasth


Tillano AB
Dockegatan 10B
371 36 Karlskrona

0734-03 82 60