TILLANO – ger ännu mer engagemang

Behöver du hjälp med ekonomisk redovisning eller budgetering av projekt?

Tillano kan erbjuda dig ekonomiska tjänster och helhetslösningar utifrån dina behov och önskemål.

Tillano riktar sig till små och medelstora företag (aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor) inom alla branscher och till ekonomiska föreningar.

Tillanos signum är att i varje uppdrag erbjuda stort engagemang, hög tillgänglighet och personlig service.


Tillano AB
Dockegatan 10B
371 36 Karlskrona

0734-03 82 60